+48 601 734 855

zadzwoń teraz

biuro@dzsystem.pl

napisz do nas

62-652 Chodów

Chodów 1/1

Blog

DZ System sponsorem zawodów jeździeckich w Kole

DZ System  sponsorem zawodów jeździeckich w Kole 

Uszkodzone piłkochwyty

Ważnym aspektem dobrego funkcjonowania boisk sportowych są dobrze utrzymane siatki wychwytujące, tzw. piłko chwyty. Niestety, jest z tym różnie. Przyczyn złego stanu rzeczy jest wiele, ale najważniejsze z nich są dwie.

Jak ważne są konserwacje, naprawy oraz remonty obiektów sportowych?

Na obiektach, gdzie zakres uszkodzeń był znaczny, a ciągle brakowało środków na naprawy, zapewne jego zakres jeszcze się powiększy. Co prawda, nie znamy jeszcze przypadków wymiany całej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, ale kilka znanych nam  boisk zmierza w tym kierunku. Na szczęście nie jest to duża skala problemu,  na takich boiskach staramy się w miarę możliwości finansowych samorządu naprawiać to, co bezwarunkowo niezbędne i pilne.

Czego możemy dowiedzieć się z niniejszego bloga?

Na naszym blogu będziemy dzielić się doświadczeniami i wymieniać dobre rady.
Mam nadzieję, że cykl artykułów związanych z obsługą techniczno-eksploatacyjną obiektów sportowych, Orlik 2012, ale nie tylko, pozwoli na właściwe spojrzenie na tę specyficzną problematykę, a także będzie swoistym kompendium wiedzy dla Opiekunów, Administratorów czy Animatorów.

Obsługa obiektów sportowych ? konserwacje, naprawy, remonty

Na obiektach, gdzie zakres uszkodzeń był znaczny, a ciągle brakowało środków na naprawy, zapewne jego zakres jeszcze się powiększy. Co prawda, nie znamy jeszcze przypadków wymiany całej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, ale kilka znanych nam  boisk zmierza w tym kierunku. Na szczęście nie jest to duża skala problemu,  na takich boiskach staramy się w miarę możliwości finansowych samorządu naprawiać to, co bezwarunkowo niezbędne i pilne. Ratujemy w ten sposób możliwość funkcjonowania Orlika, jego dostępność dla dzieci , młodzieży oraz innych użytkowników.

Cykl artykułów związanych z obsługą techniczno-eksploatacyjną obiektów sportowych - Orlik 2012.

Na naszym blogu będziemy o tym rozmawiać, dzielić się doświadczeniami i wymieniać dobre rady. Mam nadzieję, że cykl artykułów związanych z obsługą techniczno-eksploatacyjną obiektów sportowych, Orlik 2012, ale nie tylko, pozwoli na właściwe spojrzenie na tę specyficzną problematykę, a także będzie swoistym kompendium wiedzy dla Opiekunów, Administratorów czy Animatorów.

Jak przygotować się do procesu konserwacji nawierzchni na boisku?

Dobrze jest, o ile to możliwe, zbadać stan murawy ze sztucznej trawy, stan nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, stan siatek i piłkochwytów, stan kanałów odwodnieniowych i reszty infrastruktury. Z takiej analizy najlepiej sporządzić sobie swego rodzaju protokół, który będzie wyznacznikiem ewentualnych działań, które należy podjąć w okresie wiosennym, lub w dalszej części roku.

Niekorzystne czynniki wpływające na nawierzchnie poliuretanowe

Używanie niewłaściwego sprzętu do odśnieżania nawierzchni poliuretanowych również wiąże się z ryzykiem uszkodzenia nawierzchni, spowodowania drobnych uszkodzeń w poliuretanie. Drobne z pozoru uszkodzenie, przy wpływie wody, potem mrozu, a potem słońca może okazać się zabójcze dla nawierzchni. Następstwem tego może być wykruszanie się granulatu i powstawanie ognisk usterek, które mogą się dalej rozprzestrzeniać w sposób niekontrolowany.

Jak przygotować boisko, orlik do wiosny?

W ostatnim wpisie pisaliśmy co nieco o zimie na orliku. Wskazaliśmy co się dzieje z nawierzchnią, jak należy ją odśnieżać, przetoczyliśmy skutki niepoprawnego "dbania" o murawę. Nadejście wiosny obnaży niedoskonałości boiska wynikające ze złego systemu odwodnieniowego. Wiele boisk ma niestety niedrożne drenaże, a to powoduje brak odpływu wody opadowej, zaleganie jej na powierzchni boiska, wypłukiwanie granulatu i przyśpieszone zużycie sztucznej trawy.

Zima na Orliku - odśnieżanie boisk i obiektów sportowych

Sezon zimowy jest dla większości zewnętrznych obiektów sportowych, w tym kompleksów Orlik 2012, czasem względnego spokoju. Zawodnicy z reguły korzystają z hal sportowych, a wiele dyscyplin na czas zimy zawiesza swoją działalność.

Mróz i śnieg, o ile spadnie, powodują , że nawierzchnie sportowe, zarówno sztuczna trawa, jaki poliuretan nie są użytkowane, a w ich strukturze mogą zachodzić niekorzystne zjawiska. Sztuczne nawierzchnie nie lubią ekstremalnych temperatur, ani tych wysokich (30+), ani tych zbyt niskich (-20).

KONTAKT I ADRES

DZ SYSTEM Leszek Drążkiewicz

Chodów 1/1

62-652 Chodów

tel. +48 601 734 855

biuro@dzsystem.pl